بدست: fasaaneh

11 ژوئن 2011

موضوع: 2

۱ دیدگاه

مي خواستم به دامن اين دشت، چون درخت

بي وحشت از تبر

در دامن نسيم سحر غنچه واكنم..

Advertisements